Hết hàng
 Cành mai hồng giả
Hết hàng
 Cành mai trắng giả
Hết hàng
 Cây monstera thân gỗ giả  Cây monstera thân gỗ giả