Hết hàng
 Chậu xương rồng mini
Hết hàng
cây lá trầu bà giả
Hết hàng
bó hoa hồng giả
Hết hàng
cây xương rồng giả