Cây Monstera giả

SKU: CC126
400,000₫

Mô tả

Cây Monstera trầu bà lá xẻ giả

Cây Monstera giả
Cây Monstera giả