Cây Monstera thân cao

SKU: CC104
1,300,000₫

Mô tả

Cây Monstera thân cao giả

Cây monstera giả

Cây monstera giả

Cây monstera giả

Cây Monstera thân cao
Cây Monstera thân cao