Mô hình voi

Hết hàng

Mô tả

Mô hình voi trang trí

Chất liệu: gốm sứ

Kích thước: 

18 x 6 x 28 cm
14 x 7 x 32 cm

Sản phẩm liên quan

Bình luận