Mô hình voi

Hết hàng

Mô tả

Mô hình voi trang trí

Chất liệu: gốm sứ

Kích thước: 

Voi trắng: 12 x 13 cm
Voi đen: 22 x 15 cm

Sản phẩm liên quan

Bình luận