Tượng phật A Di Đà

Hết hàng

Mô tả

Mô hình tượng phật A Di Đà

Kích thước: 10.5 x 7 cm

Chất liệu: gốm sứ tử sa

tượng phật mini

tượng phật mini

tượng phật mini

Sản phẩm liên quan

Bình luận